Wat is Infopunt Zorg?

Infopunt Zorg is dé plek voor informatie over werken en leren in de sector zorg en welzijn in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Je vindt hier alle vacatures in de regio, loopbaantesten, een overzicht van opleidingen en informatie over leer-werktrajecten.

Regionaal Contactpunt
De medewerkers van Infopunt Zorg staan geïnteresseerden te woord, per e-mail, telefonisch of persoonlijk. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en hebben een actueel overzicht van (opleidings)kansen, meeloopdagen en andere mogelijkheden.

Vanuit de huidige landelijke meerjarencampagne Ik Zorg worden werkzoekenden in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden ook naar Infopunt Zorg verwezen.

Infopunt Zorg is een initiatief van samen Voor Betere Zorg
De zorgaanbieders in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden hebben zich verenigd in samen Voor Betere Zorg (VBZ).
VBZ maakt zich sterk voor goede zorg in de regio. Om in te spelen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt is Infopunt Zorg opgezet, met als doel werving, instroom en behoud van medewerkers in de zorg.

Contact

Schipholweg 1
2034 LS  Haarlem

tel: 023 - 5322151
info@infopuntzorg.nl