Privacy Statement

Via infopuntzorg.nl kun je aan de slag met jouw loopbaan. Zo kan je als medewerker in de zorg onder andere op zoek gaan naar een (nieuwe) baan in de zorg in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden of in een andere sector. Om je daarbij zo goed mogelijk te helpen, bieden we functionaliteiten om je te kunnen koppelen aan openstaande vacatures. Dit betekent dat je in je portfolio eerst de nodige persoonsgegevens invoert. Deze gegevens verwerken wij zoals aangegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit komt er op neer dat wij de privacy van de persoonsgegevens beschermen en deze vertrouwelijk behandelen. Hieronder geven wij aan waar wij de gegevens voor gebruiken.

  • Het vinden van een passende baan aan de hand van het door jou aangemaakte profiel, waarbij we jou per e-mail op de hoogte houden.
  • Het informeren over de (nieuwe) diensten van Infopunt Zorg.
  • Het verbeteren van onze website/dienstverlening.

Gegevensverwerking
Infopunt Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van de op de website verkregen persoonsgegevens. Indien je op onze site gebruik maakt van een vacatureformulier van één van de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, dan geldt het privacy beleid van de betreffende organisatie. Infopunt Zorg is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze organisaties.

Logbestanden
Via onze site worden bezoekersgegevens opgeslagen. Dit zijn de zogeheten logbestanden, die wij gebruiken om onze bezoekers en het gebruik van de site in kaart te brengen. Hierdoor kunnen wij onze site en dienstverlening verder verbeteren. Bij logbestanden gaat het onder meer om gegevens als doorverwijzende en binnenkomende internetsites, IP-adressen en datum en tijd van het bezoek. Wij gebruiken deze informatie zoals gezegd om onze site te verbeteren en bovendien worden de gegevens altijd anoniem gebruikt. 

Cookies
Infopunt Zorg maakt gebruik van zogeheten cookies om je een optimale dienstverlening aan te bieden Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op je computer en cookie kan opgehaald worden tijdens een volgend bezoek aan de site.

Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website. Je hebt ook de mogelijkheid om jouw browser zodanig te in te stellen dat hij het laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of deze instellingen verhinderen het aanmaken. 
Beveiliging en geheimhoudingInfopunt Zorg heeft alle nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zodat deze niet beschikbaar zijn voor niet-aangesloten derde partijen. Infopuntzorg.nl is een initiatief van samen Voor Betere Zorg, gebouwd in samenwerking met Connect Holland. Deze partijen hebben inzicht in jouw gegevens. Voor deze medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht. 

Beheren eigen profiel 
Je hebt het profiel dat je hebt aangemaakt op infopuntzorg.nl volledig in eigen beheer. Je kunt altijd gegevens in jouw profiel aanpassen of verwijderen. Ook het volledig verwijderen van jouw profiel is mogelijk.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. 

Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid aan te passen.

Contact