ROC Top

ROC TOP geeft uitdagend middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam en Almere. Wij bestaan uit elf scholen/locaties waar de in totaal ruim 5000 studenten uit 60 verschillende opleidingen kunnen kiezen. Scholen/locaties met een gezamenlijk, nieuw toekomstverhaal. ROC TOP, omdat we samen jouw top willen bereiken!
Je mag van ons verwachten dat dit in een leer- en werkomgeving gebeurt die aan jouw belangrijkste wensen voldoet. Wat bedoelen we daar mee? Uit onderzoek onder studenten is bijvoorbeeld gebleken dat 'rust' heel belangrijk is in een school. Dan kun je het beste presteren. Daarnaast willen studenten ook geprikkeld worden door de gezellige drukte van de stad, het bedrijfsleven en praktische lessen. Studenten willen een TOP-opleiding, waarin theorie en praktijk elkaar ontmoeten.

Praktijkgericht leren

Bij ROC TOP krijg je competentie gericht onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs uitgaat van echte beroepssituaties. Je krijgt veel praktijkgerichte opdrachten die je alleen of in groepjes uitvoert. Ook tijdens je stage krijg je veel praktijkervaring. Je leert en ontwikkelt competenties die het bedrijfsleven of organisatie van je vraagt. Competenties bestaan uit kennis, vaardigheden en de juiste beroepshoudingHet onderwijs is zo opgezet dat je de juiste kennis en vaardigheden opdoet die je nodig hebt om het beroep uit te kunnen oefenen. Dit betekent dat je straks in staat bent om professioneel te handelen in je werk en om kunt gaan met probleemsituaties. Ook word goed gelet op je inzicht, houding en gedrag. Je moet immers ook kunnen samenwerken, plannen en leren van je ervaringen.De nadruk ligt op het zelfstandig leren en het sturing geven aan je eigen leerproces. Op deze manier ben je straks nog beter voorbereid op de beroepspraktijk en het bedrijfsleven. ROC TOP gebruikt voor het competentie gericht opleiden onderwijsvormen als probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs. www.roctop.nl