ROC van Amsterdam

Het beleid van het ROCvA is gebaseerd op onze missie en op de drie pijlers van onze organisatie: leerlingen, medewerkers en relaties. Wij werken klant- en resultaatgericht en stellen de behoeften van de arbeidsmarkt en samenleving centraal.  Wij investeren in mensen, om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving.Als leverancier van arbeidskrachten spelen wij een grote maatschappelijke rol. We stemmen ons onderwijs af op de markt en veranderingen daarin, zodat we steeds voldoende gekwalificeerde mensen kunnen afleveren.Ons vmbo en mbo sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan. Dit bevordert de doorstroming. We laten jongeren hun talent benutten en doen er alles aan schooluitval te voorkomen. Ook de doorstroming naar het hbo maken we zo makkelijk mogelijk.De regels die gelden in maatschappelijk verkeer zijn voor een succesvolle carrière net zo belangrijk als vaktechnische kennis en beroepsvaardigheden. Deze regels brengen wij onze leerlingen dus ook bij.Wij zijn 'klein binnen groot' georganiseerd. Kleine opleidingsteams met hun eigen studenten zijn een afzonderlijke, gezellige, eenheid binnen een schoolgebouw.Elk schoolgebouw heeft bovendien zijn eigen directie. Dus mbo-studenten zijn bekend en kennen hun eigen opleidingsmanager, docententeam en medestudenten. Wij hebben in Amsterdam zes mbo-scholen; MBO Colleges. Als student heb je het gevoel dat 'jouw' school kleinschalig is. www.rocva.nl