Geestelijke gezondheidszorg

Bijna een kwart van de bevolking in Nederland heeft te maken met psychische (geestelijke) problemen. De problemen hebben vaak te maken met de omstandigheden waarin mensen leven. Voorbeelden van psychische problemen zijn: overspannenheid, straatangst, depressiviteit, agressiviteit. Maar ook drank- of gokverslaving hebben grote invloed op de menselijke geest.

GGZ-instellingen hebben als doel psychiatrische, psychische en psychosociale problemen aan te pakken. Dit gebeurt door de cliënten te behandelen en / of te begeleiden en ondersteunen. Op die manier kunnen klachten verminderen, verdwijnen of juist worden voorkomen.

Drie vormen van hulpverlening

24-uurszorg Sommige mensen hebben zulke grote psychische of psychiatrische problemen dat ze niet meer zelfstandig of bij hun familie kunnen leven. Ze worden permanent opgenomen: 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Dagbehandeling Mensen voor wie 24-uurszorg overbodig is, maar meer nodig hebben dan een gesprek, kunnen terecht voor dagopvang of begeleiding. Denk aan mensen die overdag naar een vorm van dagopvang gaan of die in een 'zelfstandige' woongroep wonen en dagelijks begeleiding krijgen.
Op afspraak Cliënten komen over het algemeen op afspraak naar de instelling of kunnen er gewoon binnenlopen. De hulp is in principe voor iedereen toegankelijk.

Beroepen in Geestelijke Gezondheidszorg:

  • woonbegeleider psychiatrie
  • sociaal cultureel werker
  • verpleegkundige GGZ
  • maatschappelijk werker

Er zijn nog veel meer beroepen in deze sector, kijk op www.youchooz.nl