Gehandicaptenzorg

In Nederland wonen ongeveer honderdduizend mensen met een verstandelijke beperking. Ruim één miljoen mensen heeft een zintuiglijke of lichamelijke beperking. Een deel van hen heeft hulp, ondersteuning en/of begeleiding nodig bij dagelijkse activiteiten. De gehandicaptenzorg biedt daarvoor uitkomst.

Veelzijdig
De zorgverlening aan gehandicapten is veelzijdig. De een help je bij het leren omgaan met zijn medemens. De ander leer je het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals boodschappen doen of tanden poetsen. Of je begeleidt mensen die bijvoorbeeld moeten wennen aan een rolstoel, een prothese of een blindengeleidehond.

Drie groepen
Lichamelijk gehandicapten Mensen met een lichamelijke beperking worden in ernstige of minder ernstige mate belemmerd in hun bewegingsvrijheid of missen een of meerdere ledematen. Veel mensen redden zich daarmee prima in het dagelijks leven. Sommigen hebben (extra) hulp nodig of moeten revalideren.
Verstandelijk gehandicapten Mensen met een verstandelijke beperking hebben een aangeboren of later optredende beperking in het verstandelijk functioneren. Sommigen kunnen hierdoor niet voor zichzelf zorgen. Bij een combinatie van een verstandelijke en lichamelijke beperking spreken we van een meervoudige beperking.
Zintuiglijk gehandicapten Iemand met een zintuiglijke beperking is (gedeeltelijk) blind, (gedeeltelijk) doof of beide.

Beroepen in de Gehandicaptenzorg:

  • woonbegeleider
  • verpleegkundige
  • ambulante begeleider
  • jobcoach
  • logopedist
  • diëtist
  • gedragsdeskundigen

De website www.werkenindegehandicaptenzorg.nl geeft een goed beeld over werken in de gehandicaptenzorg.

Er zijn nog veel meer beroepen in deze sector, kijk op www.youchooz.nl

Contact

Bureau VBZ
Leidsevaart 582
2014 HT  Haarlem

tel: 023 - 5322151
www.samenvoorbeterezorg.nl