Jeugdzorg

In Nederland maken hebben ongeveer 500 duizend kinderen en jongeren te maken met opvoed- en opgroeiproblemen. Meer dan de helft van hen roept professionele hulp in. Zij krijgen zorg en behandeling bij gedragsproblemen of problemen in de sociale ontwikkeling.

Veelzijdig
De hulpverlening binnen de jeugdzorg is veelzijdig. Van heel licht (ambulante gezinsbehandeling) tot zeer intensief besloten of gesloten behandeling. Vaak is het credo Hulp dient zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis plaats te vinden.

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening:

Gesloten jeugdzorg
Besloten Jeugdzorg (In de zeer intensieve (besloten) behandelgroepen wonen kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met zeer ernstige psychosociale, emotionele en gedragsproblemen. Deze jongeren hebben negatief gedrag ontwikkeld dat zich kan uiten in agressief of dreigend gedrag, woede- en paniekaanvallen, zelfverminking en seksueel uitdagend gedrag. Zij hebben zeer intensieve begeleiding en ondersteuning nodig en moeten beschermd worden tegen zichzelf en hun omgeving. Het gedrag van deze jongeren maakt maximaal toezicht noodzakelijk.
Residentiële of klinische jeugdzorg
In een behandelgroep wonen jongeren die veiligheid en structuur nodig hebben. Een jongere kan hier leren omgaan met zijn of haar problemen. En leert omgaan met zijn of haar licht verstandelijke beperking. Begeleiders helpen het kind daarbij. De kinderen en jongeren wonen in groepen die zijn ingedeeld naar leeftijd en/of problematiek.
De groepsleiding is altijd bij de jongeren op de groep aanwezig. Zij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Er wordt een duidelijke dagstructuur geboden met veel activiteiten.
Overdag gaan de jongeren - afhankelijk van de leeftijd - zelfstandig naar school. Na schooltijd volgen de jongeren een behandelprogramma op de groep. Iedere jongere heeft een persoonlijk begeleider. Die begeleider onderhoudt het contact met het gezinssysteem en de school. In overleg met het gezinssysteem worden afspraken gemaakt over bezoek en telefonisch contact.
Ambulante jeugdzorg
Bij Ambulante jeugdzorg blijft het gezinssysteem intact en komt de hulpverlener gedurende een vooraf vastgestelde termijn in het gezin hulp bieden bij de opvoedproblemen die het gezin ervaart. Vaak is er ook sprake van bijkomende problematiek. De gezinswerker heeft de rol van ondersteuner en werkt volgens een samen opgesteld plan van aanpak.
Pleegzorg
Pleegzorg is het tijdelijk opvangen van een kind van iemand anders. Er zijn situaties waardoor een kind niet thuis kan wonen. Sommige kinderen kunnen tijdelijk niet thuis wonen omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen, of omdat het niet goed gaat tussen de ouders en het kind. Wanneer blijkt dat een kind niet langer in het eigen gezin kan wonen, wordt er gezocht naar een andere oplossing. Pleegzorg is dan de eerste keuze, omdat deze vorm van opvang het meest dicht bij de natuurlijke gezinssituatie blijft.

Beroepen in de Jeugdzorg:

  • pedagogisch medewerker    
  • preventie mede werker    
  • gezinshuisouder    
  • ambulant hulpverlener

Er zijn nog veel meer beroepen in deze sector, kijk op www.youchooz.nl

Overzicht van de instellingen voor Jeugdzorg in de regio

Contact

Bureau VBZ
Schipholweg 1
2034 LS  Haarlem

tel: 023 - 5322151
www.samenvoorbeterezorg.nl