Stichting Sint Jacob

Locaties Sint Jacob

Bij Sint Jacob benaderen wij zorg anders. Door juist aandacht te geven aan de kleine dingen en bij alles wat we doen te kijken naar het individu, de cliënt. Waar heeft onze cliënt behoefte aan en hoe kunnen we iemand het beste helpen? Bij Sint Jacob kunnen ouderen gewoon zichzelf zijn. Want de zorg die wij bieden is altijd uniek. 

Wij kijken naar de kansen en mogelijkheden die iemand heeft, en door altijd die ene vraag te stellen; wat heeft u nodig en hoe kunt u weer vooruit? Ondanks dat er beperkingen kunnen zijn. Zodat we samen goede zorg kunnen bieden. Een persoonlijke benadering als leidend voorbeeld voor de zorg. 

Bij Stichting Sint Jacob verlenen ongeveer 800 medewerkers en 600 vrijwilligers zorg en diensten aan ruim 800 cliënten in de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Overveen. Dit is verdeeld over 7 woonzorgcentra en 1 revalidatiecentrum.

Kernwaarden

Sint Jacob streeft er naar ouderen zoveel als mogelijk regie over hun eigen leven te laten houden. Dat betekent heel eenvoudig dat wij er naar streven dat u zoveel mogelijk moet kunnen leven en wonen zoals u wilt. Dat u verzorgd wordt en andere dienstverlening krijgt op het moment dat u die nodig heeft op de plaats die u het beste uitkomt. Dat is het uitgangspunt bij alles wat Stichting Sint Jacob doet. Wij willen u bij het ouder worden helpen door u met raad en daad terzijde te staan. 

Dat vertaalt zich in de volgende zin waarin al onze waarden zijn samengevoegd en die alle medewerkers van Sint Jacob uitdragen.

“Cliënten ervaren bij Sint Jacob toewijding en zorgzaamheid. Er is aandacht voor levenservaringen en overtuigingen. Iedere cliënt is uniek. Cliënten bij Sint Jacob voelen zich geborgen en ook gerespecteerd in hun autonomie. Dat is de basis voor nu én in de toekomst. Dat is de ambitie van Sint Jacob.”

 

Werken bij Sint Jacob

Wij hebben bij Stichting Sint Jacob zo’n 800 bevlogen en gepassioneerde mensen in dienst die met volle overgave werken aan de best mogelijke zorg voor onze cliënten. Wil jij niets liever dan ook jouw vakdeskundigheid in te zetten voor kwetsbare ouderen? Denk jij in oplossingen en kansen en wil je meegroeien met een bedrijf in ontwikkeling? Kijk dan snel op www.werken-bij-sintjacob.nl

Contact: De Blauwe Wetering | Richard Holkade 32 | 2033 PZ HAARLEM | www.sintjacob.nl